تعریف کاربران و تعیین دسترسی

تاریخ آغاز 1400/08/09 - 12:14:07
تعریف کاربران و تعیین دسترسی

از طریق آموزش و مطالع مطالب زیر به راحتی کاربر تعریف نمایید و برای کاربران خود سطوح دسترسی مجاز را تعیین نمایید

به جهت مشاهده توضیحات موتبط با نوار ابزار اصلی روی لینک زیر کلیک نمایید

نوارابزارهای اصلی

--------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن میتوانید تنظیمات جداولی که یک کاربر برای خودش تنظیم کرده است را حذف نمایید
کافی است نام کاربر را از " جدول نمایش لیست کاربران " انتخاب نمایید و آیکن فوق را کلیک نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------

تمامی کاربرانی که تعریف شده اند در این جدول نمایش داده می شوند و بخشی از دسترسی های هر کاربر را به صورت ستونی نمایش میدهد که این امکان برای کدام کاربر فعال می باشد
نکته1: کاربرانی که توسط مدیر سیستم تعریف میشوند توسط الباقی کاربران قابل مشاهده نیستند
نکته2: کاربران از طریق این پنجره نمیتوانند دسترسی به خودشان بدهند

--------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این بخش، نام نرم افزارهایی که میخواهید به کاربر خاصی دسترسی دهید را انتخاب نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این بخش اطلاعات مربوط به کاربرانی که از نسخه تحت ویندوز نرم افزار استفاده میکنند را بایستی تکمیل نمایید
افرادی که در پنجره اشخاص حقیقی گزینه کاربر برایشان فعال باشد را میتوانیم در بخش نام کاربر آنها را اضافه نماییم

روی آیکن ایجاد در نوار ابزار کلیک نمایید و آیکن

نام کاربر را کلیک نمایید تا پنجره انتخاب کاربر باز شود، از پنجره فوق کاربر مدنظر را انتخاب نمایید
با استفاده از آیکن

بخش سال مالی وارد پنجره انتخاب سال مالی شوید و با انتخاب یک سال مالی مشخص نمایید که کاربر شما در کدام سال مالی فعالیت نمایید
به جهت دسترسی دادن به سایر سال های مالی از آیکن

استفاده نمایید و وارد پنجره تخصیص سال مالی شوید

از جدول سمت راست سال مالی های مدنظر را انتخاب نمایید و با استفاده از کلید های تخصیص و عدم تخصیص موارد را به جدول سمت چپ منتقل نمایید تا به کاربر فوق تخصیص داده شود

از بخش محل صدور و با استفاده از آیکن   محل ثبت و ذخیره اسناد کاربر خود را از پنجره  انتخاب محل صدور مشخص نمایید

نام کاربری کاربر خود را در کادر مشخص شده وارد نمایید

نکته1: فاصله بین کاراکترها خود نیز یک کاراکتر درنظر گرفته میشود
نکته2: نام کاربری به حروف کوچک و بزرگ حساسیت ندارد
کلمه عبور برای کاربر در کادر مشخص شده تعیین نمایید و تکرارآنرا کلمه را نیز وارد نمایید

میتوانید از گزینه

استفاده نمایید تا هنگام ورود به نرم افزار کاربر تعریف شده، سیستم برای آن کاربر پیغام  تغییر کلمه عبور دهد و کاربر رمز دلخواه خود را ثبت نماید

--------------------------------------------------------------------------------------

درصورتیکه کاربران وب یا اندروید دارید باید اطلاعات کاربر را در این قسمت تکمیل نمایید تا کاربر بتوانند از سیستم های وب / اندروید استفاده کند
نکته: درصورتیکه کاربر وب از قبل تعریف کرده باشید با تغییر مشخصات نام کاربری و رمز عبور وی تغییر خواهد کرد
با انتخاب آیتم فوق بخش زیر باز می شود

به جهت تعیین کاربر گزینه

را فعال نمایید

در کادر مقابل نام کاریری، کاربر خود را وارد نمایید

نکته1: فاصله بین کاراکترها خود نیز یک کاراکتر درنظر گرفته میشود
نکته2: نام کاربری به حروف کوچک و بزرگ حساسیت ندارد
کلمه عبور برای کاربر در کادر مشخص شده تعیین نمایید و تکرارآنرا کلمه را نیز وارد نمایید

در کادر " آدرس مک(های) مجاز " آدرس مک های مجاز کاربر را ثبت نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این بخش میتوانید سطح دسترسی کاربر مدنظر را با سطح دسترسی کاربری دیگر و یا گروه کاربران دیگر یکسان نمایید
فرض کنید ما کاربری داریم به اسم علی با سطح دسترسی ایجاد و ویرایش تمام بخش های نرم افزار حسابداری
حال کاربری به اسم محمد تعریف کرده ایم و میخواهیم دسترسی این کاربر دقیقاً مثل علی باشد
با انتخاب این آیتم بخش زیر باز میشود

یکی از گزینه های " (کاربر دیگر) / (گروه کاربران) " را انتخاب نمایید

از آیکن

به جهت باز شدن پنجره انتخاب کاربر استفاده نمایید و کاربری را که میخواهید دسترسی وی (علی) روی کاربر مدنظر (محمد)کپی شود را انتخاب نمایید

از آیکن

استفاده کنید تا دسترسی مدنظر اعمال شود

درنهایت از آیکن ذخیره سازی در نوار ابزار استفاده نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این بخش میتوانید تنظیمات ویژه ای برای کاربر خود درنظر بگیرید

------------------

مدت زمان قفل شدن میزکار: از طریق این آیتم میتوانید مدت زمانی را در نظر بگیرید که کاربر در صورت کارنکردن با سیستم خود، سیستم قفل شود و با ثبت کلمه عبور خود
بتواند مجدداً فعالیت خود را ادامه دهد
در کادر مقابل مدت زمان، که حداکثر 99 دقیقه می باشد را تایپ نمایید و یا با استفاده از ابزارهای

مدت زمان مدنظر را مشخص نمایید

----------------

حذف سوابق عملکرد کاربر: با استفاده از این آیتم میتوانید تعیین نمایید که سوابق عملکرد کاربر فوق تا چند روز در حافظه سیستم ذخیره شود
درکادر مقابل مدت زمان که با معیار روز مشخص شده را تایپ نمایید و یا از ابزارهای

به جهت تعیین مدت زمان استفاده نمایید

----------------

با استفاده از آیکن

میتوانید کلید های میانبر برای کاربر فوق تعیین نمایید
به جهت آشنایی روی لینک" کلیدهای میانبر "کلیک نمایید

----------------

در سیستم پنجره های انتخابی که با آیکن

باز میشود قابلیت جستجو کردن در روی هر ستون را دارد
با فعال کردن گزینه() برای کاربر فوق،قابلیت جستجو در کل ستون ها در یک کادر را داده اید، به جهت آشنایی بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید
جستجو بر روی تمام ستونها

----------------

در صورتیکه گزینه( )را فعال نمایید، هنگامیکه کاربر در حال بستن و خروج از سیستم می باشد، پیغام زیر برای کاربر ظاهر میشود که درصورت تایید نرم افزار از اطلاعات تمام سیستم فایل پشتیبانی تهیه میکند

----------------

با فعال کردن گزینه( ) هنگامیکه درکارتابل کنترل اسناد کاربر سندی ارجاع داده شود سیستم به وی اعلام میکند

----------------

با فعال کردن گزینه

سیستم برای کاربر درحال ثبت سند امکانAutoSave را میدهد
بدین صورت که درحال ثبت سند به هردلیلی(قطعی برق) کاربر موفق به تمام کردن سند خود نشد و چندین ردیف در حال ثبت بود، بعد از اولین ورود کاربر میتواند ادامه ثبت سند خود را انجام دهد
دقیقاً مثل AutoSaveنرم افزارهای آفیس

----------------

اسنادی که در بخش کنترل اسناد تایید شده اند قابلیت تغییر ندارند ولی درصورتیکه شما بخواهید کاربری بتواند اسناد تایید شده را اصلاح نماید باید گزینه ( ) را برای آن کاربر فعال نمایید

----------------

نوع تقویم نمایشی کاربر را از بخش نوع تقویم و یکی از گزینه های (شمسی، میلادی و قمری) انتخاب نمایید

----------------

اطلاعات تکمیلی برای کالاها تعیین شده است و نمیخواهیم کاربر آن اطلاعات تکمیلی را مشاهده نماید با استفاده از فعال کردن گزینه ( ) به کاربر خود دسترسی مشاهده اطلاعات تکمیلی در فرم های انتخاب کد را ندادیم

----------------

میتوانید از بخش( )تم خاصی را برای کاربر تعیین نمایید

----------------

درنهایت با استفاده از آیکن ذخیره سازی تنظیمات ویژه را ذخیره سازی نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید نرم افزاری را که از " جدول نمایش نام نرم افزارها " انتخاب و برای کاربری که از " جدول نمایش لیست کاربران " تعیین نموده اید دسترسی کلی دهید
به صورت کلی تمام زیر سیستم های یک نرم افزار را دسترسی کامل دهید که دیگر " جدول تعیین دسترسی " نیاز به مشخص کردن بخش های مختلف نداشته باشید
نکته: دسترسی کلی بدین معناست که کاربر پنجره منتخب را مشاهده کند و بتواند اطلاعات را در آن پنجره ایجاد، ویرایش،حذف و چاپ بگیرید

--------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید دسترسی های مجاز کاربر منتخب از " جدول نمایش لیست کاربران " را مشاهده نمایید و نسبت به ویرایش این دسترسی اقدام نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------

میتوانید از طریق این جدول به کاربر خود دسترسی دهید و یا دسترسی هایی که قبلاً داده شده است را مشاهده نمایید و درصورت لزوم ویرایش نمایید
برای تعیین دسترسی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید
مرحله 1 : نام کاربر مدنظر را از " جدول نمایش لیست کاربران " انتخاب نمایید
مرحله 2 : نام نرم افزاری که میخواهید کاربر شما در آن فعالیت نماید را از " جدول نمایش نام نرم افزارها " انتخاب نمایید
مرحله 3 : عنوان نرم افزار و زیر سیستم های مربوطه را در " جدول تعیین دسترسی " مشاهده میکنید
سیستم های هر نرم افزار گروه بندی شده است که به هر این گروه ها (سیستم) و به پنجره های زیر مجموعه هر سیستم( زیر سیستم) میگوئیم
مثلاً : نرم افزار حسابداری مالی که شامل سیستم های( اطلاعات پایه، صدور سند حسابداری، گزارش های مالی، گزارش های تحلیلی، عملیات مغایرت بانکی، کنترل اسناد، عملیات پایان سال و تنظیمات ) می باشد که هر کدام از این سیستم ها زیر سیستم مرتبط با خود را دارد
به طور مثال سیستم اطلاعات پایه شامل زیر سیستم های ( حساب گروه، سرفصل حساب ها و ... ) می باشد
مرحله 4 : برای دسترسی دادن کاربر به کل یک سیستم کافی است در ستون مشخص شده جدول تعیین دسترسی( نمایش، ایجاد، ویرایش، حذف، چاپ) مقابل نام سیستم

در ردیف دابل کلیک کنید و علامت

را به علامت

تغییر دهید

نکته: درصورتیکه تمام سیستم ها و زیر سیستم های یک نرم افزار را دسترسی داده اید کاربر شما نمیتواند هیچ کدام از آنها را مشاهده کند چراکه می باشد خود نرم افزار را نیز دسترسی دهید
برای این کار باید از " جدول نمایش نام نرم افزارها " نرم افزار میزکار را انتخاب نمایید و از " جدول تعیین دسترسی " حوزه یا نرم افزار مورد نظر را دسترسی دهید
به طور مثال اگر تمام بخش های حوزه حسابداری مالی را دسترسی داده اید بایستی خود حوزه حسابداری مالی را نیز در نرم افزار میز کار دسترسی دهید
شرح هر ستون در زیر تعریف شده است

نمایش : برای هرحوزه، هر سیستم و زیر سیستم که آیکن

فعال باشد کاربر میتواند آن حوزه، سیستم و زیر سیستم را فقط مشاهده نماید
ایجاد : برای هرحوزه، هر سیستم و زیر سیستم که آیکن

فعال باشد کاربر میتواند در آن حوزه، سیستم و زیر سیستم اطلاعات و رکورد ایجاد کند
ویرایش : برای هرحوزه، هر سیستم و زیر سیستم که آیکن

فعال باشد کاربر میتواند اطلاعات و رکوردهای درج شده در آن حوزه، سیستم و زیر سیستم را ویرایش نماید
حذف : برای هرحوزه، هر سیستم و زیر سیستم که آیکن

فعال باشد کاربر میتواند اطلاعات و رکوردهای درج شده در آن حوزه، سیستم و زیر سیستم را حذف نماید
چاپ : برای هرحوزه، هر سیستم و زیر سیستم که آیکن

فعال باشد کاربر میتواند از اطلاعات و رکوردهای درج شده در آن حوزه، سیستم و زیر سیستم چاپ تهیه نماید
محدوده زمانی : برای هرحوزه، هر سیستم و زیر سیستم که آیکن

فعال باشد کاربر میتواند در محدوده زمانی که در پایین پنجره ها تعیین میکند اطلاعات و رکوردهای درج شده در آن حوزه، سیستم و زیر سیستم را مشاهده،ایجاد، ویرایش و یا حذف نماید، به طور کلی آیتم محدوده زمانی برای آن کاربر در بخش مربوطه فعال میگردد
دسترسی خاص : یک حوزه مالی، یک سیستم و یک زیر سیستم به کاربر دسترسی داده ایم ولی میخواهیم که کاربر ما در پنجره زیر سیستم مثل(گزارش مرورحسابها) فقط حساب یک معین را مشاهده کند، برای دادن چنین دسترسی از این آیتم استفاده میکنیم

با کلیک کردن روی این بخش آیکن

ظاهر میشود که با کلیک کردن روی آن وارد زیرسیستم مورد نظر میشوید
ما در اینجا تعیین دسترسی خاص در زیر سیستم یا فرم گزارش مرورحسابها را توضیح میدهیم

با انتخاب گزارش مرورحسابها در ردیف جدول و کلیک روی آیکن

وارد فرم گزارش مرورحسابها میشویم

از آیکن

محدوده گذاری در فرم گزارش مرورحسابها استفاده میکنیم و عامل مدنظر خود را که باید آن کاربر مشاهده کند را فیلتر میکنیم

فیلترکردن و محدوده گذاری

پس از اعمال فیلتر گذاری فرم گزارش مرورحساب ها را میبندیم و از آیکن ذخیره سازی در نوار ابزار استفاده میکنیم تا دسترسی خاص داده شده اعمال گردد
تعیین دسترسی خاص : مجوز مشاهده، ویرایش و یاحذف اسناد کاربر و کاربران دیگر توسط کاربر مدنظر از طریق این بخش صادر میشود
با کلیک کردن روی این بخش آیکن ظاهر میشود که با کلیک کردن روی آن وارد پنجره تعیین دسترسی خاص میشوید

از پنجره فوق و با انتخاب کاربر و تائید هرکدام از گزینه های

و در نهایت استفاده از آیکن

پنجره فوق برای کاربر منتخب در " جدول نمایش لیست کاربران " مجوز
مربوطه را صادر نموده اید

زمان مجاز ویرایش / حذف به روز : با استفاده از این آیتم و تایپ یک عدد در قسمت هر زیرسیستم شما دسترسی محدودی به کاربر خود به جهت ویرایش یا حذف اسناد مطابق روز داده اید
فرض کنید کاربر به شما اعلام میکند که اسناد دیروز نیاز به ویرایش دارد و شما نمیخواهید دسترسی ویرایش را امروز بازکنید و مجدداً فردا برای وی این دسترسی را بردارید
از طریق این گزینه میتوانید به کاربر خود تحت عنوان محدودیتی خاص از یک روز به بالا دسترسی ویرایش یا حذف دهید

--------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این آیتم شما وارد جدول نمایش دسترسی ها میشوید و میتوانید کلیه دسترسی هایی که به یک کاربر داده اید را مشاهده نمایید، مطابق تصویر زیر

نظرات