بازرگانی شمس

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 18:53:51
  • زمینه فعالیت: پخش عمده لوازم خانگی شمال کشور

    نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری مالی- خزانه - انبار -فروش -خرید

    نام کارفرما: آقای شمس ابادی

    شماره موبایل: 09128928803 - 09119622138

    تعداد کاربران: 8

 بازرگانی شمس