باشگاه استقلال

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 17:16:50
  • زمینه فعالیت: باشگاه ورزشی

    نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری - خزانه - حقوق و دستمزد - بهای تمام شده(در مرحله راه اندازی)

    نام کارفرما: خانم خلیلی

    شماره موبایل: 09126471085

    تعداد کاربران: 3