سوله کاوه پارس

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 17:25:30
 • زمینه فعالیت: تولید سوله

  نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری - انبار - خرید - فروش - خزانه - حقوق و دستمزد

  نام کارفرما: آقای دکتر خلیلی

  شماره تماس: 8642347571

  شماره موبایل: 09122279587

  تعداد کاربران: 3