شرکت متالوژی صنعت آسان تک

تاریخ آغاز 1400/08/16 - 17:18:17
 • زمینه فعالیت: واردات و فروش مواد متالورژی

  نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزار ها

  نام کارفرما: آقای صابونچی

  شماره تماس: 88729575

  شماره موبایل: 09121544236

  تعداد کاربران: 6