نسخه 97.8.14

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:42:50

تغییرات:
+اضافه شدن ماژول پیامکی قاصدک (پارسا اس ام اس) و امکان ارسال پیامک از طریق وب سرویس
+رفع مشکل گزارش ترکیبی در حالت گسسته
+ اضافه شدن فیلدهای کارکرد ماه، دستمزد روزانه و اطلاعات فردی به گزارش فایل مالیاتی حقوق
+رفع مشکل مشاهده حکم در گزارش مرور احکام
+اضافه شدن اطلاعات شماره اعتبار، کوتاژ و پروانه سبز به گزارش مرور اسناد فروش
+نمایش اطلاعات تجمیع سند در فرم صدور سند حسابداری
+اضافه شدن کنترل عدم تخصیص اسناد بستن حسابها بهمراه اسناد عمومی در بخش تجمیع اسناد
+رفع مشکل ثبت اسناد فروش، اهدا و اسقاط دارایی در صدور سند حسابداری اموال
+اضافه شدن گزینه حذف ارتباط اسناد سایر سیستمها با نرم افزار حسابداری در نرم افزار انتقال اطلاعات
+اضافه شدن مجدد دکمه ایجاد به فرم مشخصات پرسنلی و امکان انتخاب پرسنل در این فرم
+اضافه شدن امکان ابطال خودکار اسناد مرجع شده از سند ابطالی (ابطال تو در تو)
+اضافه شدن کنترل عدم ثبت مشخصات اصلی سریال کالا در حالت مرجع (شماره سریال امکان تغییر ندارد)
+اضافه شدن تنطیمات فیلتر شدن مراجع فروش در تسویه اسناد خزانه بر اساس سطوح 5 و6 و7 در نرم افزار خزانه داری
+اضافه شدن ستونهای تنطیم و ویرایش کننده در مراجع فروش خزانه و تعدیل حساب مشتریان فروش
+رفع مشکل حذف عوامل کارکرد با وجود استفاده در سیستم
+رفع مشکل فیلتر پرسنل در اساس کارگاه در فرم تیه فایل دارایی
+امکان فرمول نویسی در حقوق و دستمزد بر اساس رتبه ی گروه
+اضافه کردن اطلاعات مشتریان مانند کد پستی، شماره ثبت و غیره به گزارش فروش
+اضافه شدن حالت تاریخ در گزارش ترکیبی آمار صدور بیمه نامه
-رفع محدودیت ثبت شماره ملی و شناسه ملی در معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی از 10 و 11 کاراکتر
+اصافه شدن امکان جستجو فقط از ابتدای فیلد در کلیه جداول سیستم با استفاده کلید ... تعبیه شده در پایین هر یک از جداول
+امکان جستجوی عین عبارت با کلید = برای فیلدهای متنی علاوه بر عددی در کلیه جداول سیستم
+اضافه شدن تنظیمات عدم ثبت تصویر خطا در معرفی اطلاعات شرکت میز کار (فقط مدیر سیستم)
+رفع ایرادات جزیی