نسخه 98.11.12

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 16:10:16

تغییرات:
+اضافه شدن گزینه "اسناد ذخیره و اندوخته" در محدوده نمایش اسناد گزارش مرور حسابها
+رفع مشکل نمایش جمع مبلغ بر اساس فی برآوردی در فرم فاکتور فروش
+امکان تخصیص مقدار آنالیز به فیلدهای اختیاری در حالت مرجع بر اساس آنالیز
+امکان ایجاد ارتباط یک یا چند آنالیز به یکدیگر و انتخاب خودکار در ستون آنالیز مبنا، در هنگام ثبت اسناد انبار و تولید
+اضافه شدن تنظیمات نمایش "جمع،میانگین،بیشترین،کمترین و تعداد" در هنگام انتخاب سریال کالا و انتقال آن به سند
+امکان نمایش مانده سریال بر اساس فیلد ثانویه (قابل تنظیمات در فرم تنظیمات کالای سریالی)
+اضافه شدن ستون مبلغ نهایی هر ردیف (کسر تخفیف و اضافه شدن ارزش افزوده ردیفی) در فرم فاکتور خرید
+اضافه شدن دوره های موثر عوامل در فرم فاکتور فروشگاهی
+اضافه شدن امکان تهیه گزارش فروش بر اساس فی برآوردی و فی بصورت تواما در نرم افزار فروش
+اضافه شدن حالت "شرایط پرداخت" در گزارش گیری گزارش فروش
+امکان تهیه گزارش پیش بینی فروش بر اساس گروه کالا از روی کالا و اضافه شدن اطلاعات قرارداد خرید به این گزارش
+رفع مشکلات محاسبه استهلاک در حالتهای تعمیرات اساسی و اضافات دارایی
+اضافه شدن امکان درج مضمون نامه در فایل Word نرم افزار دبیرخانه
+اضافه شدن ستون بارکد و همچنین امکان جستجو و مانده گیری پروفرم در بخش اسناد حمل نرم افزار سفارشات خارجی
+رفع مشکل سرفصل صدور سند اسناد تضمینی در خزانه
+امکان دریافت فایل کارکرد از اکسل بصورت مستقیم با کپی و پیست در نرم افزار حقوق و دستمزد
+امکان رنگ آمیزی گزارش تسویه فاکتور بر اساس شرایط پرداخت
+امکان تخصیص مشخصه های آنالیز کالا به فیلد های اختیاری
+امکان غیر فعال کردن "کالا" و عدم نمایش در فرم های صدور اسناد
+رفع ایرادات جزیی گزارش شده

جهت دانلود از لینکهای زیر استفاده کنید.

میز کار
حسابداری مالی
انبار و حسابداری انبار
خرید و تداراکات داخلی
فروش و حسابداری فروش
خزانه داری و دریافت و پرداخت
حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
سفارشات خارجی
برنامه ریزی تولید
پرسنلی
بهای تمام شده
انتقال اطلاعات
فروش فروشگاهی
دبیرخانه و اتوماسیون اداری
بیمه و محاسبه کارمزد
نرم افزار جامع تراز
پایگاه داده