برنامه ملی واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران

تاریخ 1400/09/12

برنامه ملی واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران منتشر شد

▫️سند ملی واکسیناسیون کشور ۲۰ دی‌ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید .

این سند که در چهار فاز تدوین شده اولویت دریافت واکسن کرونا را تعیین کرده‌است. اولویت با افراد سالمند و آسیب‌پذیر و کادر درمان است که مستقیما با این بیماری سرو کار دارند.