روش اعتراض به برگه‌های مالیاتی اعلام شد

تاریخ 1401/02/11
https://api.tarazgroup.comاعتراض امور مالیاتی

از هفته ی آینده سازمان امور مالیاتی اعتراضات را از پورتال الکترونیکی به نشانی: https://my.tax.gov.ir/ دریافت خواهد کرد.

نظرات