ورود چک‌های جدید به بازار از ۲۰ دی

تاریخ 1400/07/25

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود چک‌های جدید به بازار از ۲۰ دی ماه خبر داد.

 

 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام این خبر که این چک‌ها از ۲۰ دی ماه وارد بازار می‌شود، ادامه داد: تاکید ما به مردم این است که این چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کنند زیرا تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اختیاری است اما از سال ۱۴۰۰ ثبت چک در این سامانه اجباری خواهد بود و سایر مفاد قانون نیز آماده اجرا است.

نظرات