سفارشات خارجی

معرفی این محصول

عمده فعالیت برخی از سازمان ها، صادرات و واردات کالاهای خارجی است که نیاز به انجام سفارشات خارجی و ثبت و پردازش صحیح اطلاعات دارند تا بتوانند بهای تمام شده کالای خریداری شده را به درستی محاسبه نمایند. انجام صحیح این فرایند و سرعت بخشی به آن، همواره مدنظر مدیران ارشد واحد بازرگانی می باشد.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

دسترسی به گزارش صحیح از عملکرد واحد تدارکات خرید جهت نظارت و کنترل فعالیت های وارداتی انجام شده، (تاریخ خرید، تعداد، قیمت، نحوه پرداخت، بارگیری و محل تحویل کالای خریداری شده) نیاز به یک سیستم پویا و قوی دارد تا با استفاده از آن، بتوان فرایند پردازش اطلاعات و تصمیم گیری های مدیریتی را سرعت بخشید.

نرم افزار سفارشات خارجی تراز سامانه، مدیریت صحیح و اصولی فرایند سفارش کالای خارجی تا دریافت آن را امکان پذیر می نماید و به واسطه نگهداری سوابق خریدها، ارائه گزارش از وضعیت مالی و آماری سفارشات، ابزار مناسبی جهت تصمیم گیری برای خریدهای آینده را در اختیار مدیران قرار خواهد داد.

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

دریافت مشاوره تخصصی و رایگان

با کارشناسان تراز سامانه مشورت نمایید.

سپس تصمیم بگیرید کدام نرم افزار برای کسب و کار شما مناسب است.