امور سهام

معرفی این محصول

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

نرم افزار امور سهام تراز سامانه، یک ابزار جامع و کارآمد در جهت مکانیزه کردن تمام فعالیت های امور سهام سازمان با قابلیت کاربری ساده و دیدگاه تحلیلی و نظارتی می باشد.

مزایای استفاده از نرم افزار امور سهام تراز سامانه :

مدیریت بهینه و سازماندهی امور سهام
پردازش، توزیع و پرداخت سود سهام سهامداران
افزایش سرعت انجام امور سهامداران
جلب رضایت سهامداران
ایجاد امنیت و انسجام اطلاعات با تعریف دسترسی ها
بهبود عملکرد و بازدهی بیشتر

ویدئو آشنایی با نرم افزار

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

مشاوره تخصصی و رایگان

برای رسیدن به برترین انتخاب و استفاده از تجربه و تخصص کارشناسان ما،

فرم زیر را تکمیل نمایید.